Mr. Th.P.M. Moons (Dorie)
Mr. Moons is ruim 18 jaar als advocaat werkzaam en zij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van het personen- en familierecht. Mr. Moons is gecertificeerd advocaat en gecertificeerd mediator. Door haar ervaring en opleiding is zij in staat complexe zaken te behandelen; complex zowel wat betreft de verhouding tussen de partijen als de te regelen kwesties. 

Werkwijze

Mr. Moons is transparant in haar werkwijze en communicatie. Op voorhand maakt zij heldere afspraken met u, en legt dat vast in een opdrachtbevestiging, zodat u zo veel mogelijk weet waar u aan toe bent, ook op financieel gebied. De werkwijze van mr. Moons kenmerkt zich verder door duidelijke dossiervoering en korte lijnen om tot concrete resultaten te komen.
 
Mr. Moons is als mediator en familierechtadvocaat verbonden aan de vFAS ( Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators), de MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en het regionale netwerk van gespecialiseerde mediators FaME (Familierecht Mediators Eemland). 
 
Het devies van Mr. Moons:  in het personen- en familierecht gaat het er om een resultaat te bereiken waarmee beide partijen goed verder kunnen.