Mr. Moons als mediator

Samen uit elkaar, het samen regelen van de gevolgen van het einde van de relatie of de echtscheiding

Als u samen een mediator (bemiddelaar) inschakelt, regelt u samen de gevolgen van de echtscheiding. Dat lijkt op het eerste oog tegenstrijdig: u wilt uit elkaar en juist dan spreekt u af dat u dat samen gaat regelen. Praten was misschien al niet gemakkelijk, op het moment dat u de echtscheiding gaat regelen, kan het onmogelijk lijken. Een gecertificeerde mediator heeft juist daar oog voor en besteedt juist daar aandacht aan.

Met aandacht voor de emotionele kant van de echtscheiding helpt mr. Moons u weer met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. Haar doel daarbij is een dialoog op gang te brengen en u beiden in staat te stellen de relatie af te sluiten. Daarnaast begeleidt zij het overleg en de onderhandelingen en verschaft zij u beiden informatie omtrent de echtscheiding en alles wat daar bij komt kijken. Hierdoor raakt u in staat om zelf beslissingen te nemen om tot de noodzakelijke regelingen te komen, en bijvoorbeeld samen, in overleg, tot een boedelverdeling te komen. Zie voor meer informatie onze mediationovereenkomst [1].

Zorgen voor de kinderen in geval van een echtscheiding

Wanneer er kinderen in het spel zijn is daar tijdens het mediationtraject veel aandacht voor. Uit elkaar met behulp van mediation, ook wel bemiddeling genoemd, verkleint de kans van afglijden naar een ‘vechtscheiding’ aanmerkelijk; het vermijden daarvan is met name voor kinderen van groot belang [2]. 

Mr. Moons begeleidt u om samen in gesprek te komen over hoe de toekomst er voor u en de kinderen uit zal zien, hoe u samen ouders kunt blijven met respect voor elkaar. Uiteindelijk leidt dit tot het opstellen van een ouderschapsplan waarin u kunt formuleren hoe u de zorg voor de kinderen na de echtscheiding vorm wilt geven.

Omdat kinderen in de loop van de tijd nou eenmaal veranderen, ouder worden, kan het zijn dat u op een later moment behoefte voelt de bestaande regeling nog eens  te bespreken en bij te stellen. Ook bij die gesprekken kan mr. Moons u begeleiden.

Echtscheiding met een advocaat, tegenover elkaar?

Ook als advocaat is mr. Moons erop gericht in overleg met u de echtscheiding en alles wat daarmee samenhangt tot een goed einde te brengen. Meer informatie over echtscheiding en aanverwante onderwerpen vindt u elders op deze website.

[1] Mediatationovereenkomst
[2] De Kinderombudsman: “Vechtende ouders, het kind in de knel”. Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen  (31 maart 2014)