Mr. Moons als advocaat

Soms is mediation niet mogelijk; er kan teveel gebeurd zijn, u hebt al lange tijd geen contact meer met uw ex-partner of er is een andere reden. Maar ook dan hebt u behoefte aan het regelen van uw (echt)scheiding of het bijstellen van een eerder getroffen regeling. In dat geval ligt de keuze voor een advocaat meer voor de hand. 

Als advocaat behartigt mr. Moons uitsluitend uw belangen.

Omdat er in het familierecht vrijwel altijd sprake is van problemen die gerelateerd zijn aan een vroegere relatie, onderzoekt mr. Moons met u de mogelijkheden om in overleg te treden met de andere partij. Als beide partijen daarvoor kiezen wordt in één of meerdere gesprekken tussen enerzijds u en mr. Moons en anderzijds uw (ex)partner en zijn of haar advocaat, in samenspraak naar een oplossing gezocht.

Overleg is geen ‘moeten’; het is een keuze. Wanneer overleg voor u geen optie is, dient mr. Moons namens u een verzoekschrift bij de rechtbank in waarin uw wensen zijn opgenomen. Uw (ex)partner krijgt gelegenheid verweer te voeren. De rechter hoort vervolgens beide partijen, bijgestaan door hun advocaten, en neemt op alle onderdelen een beslissing.